Toimimme laadukkaasti kaikissa toimeksiannoissa

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén vastaa projektiensa huolellisesta läpiviennistä. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti mm. Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n kanssa.

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén toimittaa asiakaslähtöisesti, asiakasläheisesti ja yhteistyökykyisesti palveluja ja tuotteita, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeita ja täyttävät asiakkaan odotukset sekä parantavat asiakkaan liiketoiminnan kannattavuutta.

Toteutukseen liittyvät tavoitteet määritellään sopimuksessa yhdessä asiakkaan kanssa. Laatujärjestelmän avulla varmistutaan aikataulun mukaisesti, virheettömästä ja asetetut laatutavoitteet täyttävästä toimituksesta.

Kehitämme sähköalaa yhteistyössä teollisuuden, yliopistojen ja järjestöjen kanssa, näin voimme tarjota aina uusimpia ja käyttökelpoisimpia menetelmiä sekä ratkaisuja ja parhaan osaamisen asiakkaan hyväksi.

Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta ja arvioimme laatujärjestelmän toimivuutta. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden ja yrityksen tarpeita ja odotuksia. Koko henkilökunta osallistuu yrityksen palveluiden ja tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen sekä laatujärjestelmän hyödyntämiseen.

Tavoittenamme on toimia joka päivä kannattavasti, siten mahdollistamme yrityksen jatkuvan kehittämisen ja henkilökunnan koulutuksen sekä parhaiden työvälineiden käytön.

Kari Sirén

Toimitusjohtaja, DI

Oxfordin yliopiston professori Erasmus Wilson arvioi vuonna 1878: "Kun maailmannäyttely Pariisissa päättyy, päättyy myös sähkövalon käyttö - eikä siitä tulla kuulemaan sen enempää."